Vertaistuki

Vertaistuki on samantapaisessa elämäntilanteessa olevien, samanlaisten kokemusten läpikäyneiden ihmisten kohtaamista ja kokemusten jakamista.  Parhaimmillaan vertaistuki vahvistaa voimavaroja, auttaa selviytymään arjessa ja tarjoaa yhteenkuuluvaisuuden kokemuksen. Moni on todennut, että vertaistuen myötä ei enää koe olevansa fibromyalgian kanssa yksin.

Osallistu Fibrovertaiset – ryhmään verkossa 10.1.2023 alkaen

Haluaisitko kohdata muita, jotka ovat kanssasi samassa elämäntilanteessa tai kokeneet samoja asioita fibromyalgiaa sairastaessaan, joita käyt läpi parhaillaan?

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla keskustelemaan vertaistesi kanssa tilanteestasi ja vaihtamaan kokemuksia. Käynnistämme vertaistapaamiset 10.1.2023 klo 18. Tapaamiset toteutetaan Reumaklubilla, liittymään pääset alta vihreästä Fibrovertaiset- painikkeesta. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teema. Alla ovat tarkemmat aikataulut. Viiden kokoontumisen jälkeen käynnistämme uuden kierroksen samoin teemoin. Jos et esimerkiksi pääse mukaan ensimmäisellä kerralla, voit osallistua kiputeemaan liittyvään tapaamisen, kun uusi kierros käynnistyy.

Tapaamisten aikataulut täydentyvät näille sivuille. Halutessasi voit tutustua ennakkoon ko. teemaan sivustolla.  

Tapaamiset ovat avoimia kaikille fibromyalgiaa sairastaville eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Huomioithan, että mukaan mahtuu liittymään kymmenen osallistujaa. Jos et mahtunut mukaan tapaamiseen tai haluat antaa palautetta vertaistapaamisesta, laita sähköposti osoitteeseen asta.tirronen@reumaliitto.fi

  1. Vertaistapaaminen 10.1.2023 klo 18 teemana kipu
  2. Vertaistapaaminen 25.1.2023 klo 18 teemana liikunta
  3. Vertaistapaaminen 9.2.2023 klo 18 teemana uni
  4. Vertaistapaaminen 27.2.2023 klo 18 teemana yli- ja alivireys
  5. Vertaistapaaminen 14.3.2023 klo 18 teemana fibromyalgian kohtaaminen

Vertaisuudesta voimaa ja hyvinvointia!

Tervetuloa!

https://reumaklubi.reumaliitto.fi/ui/#/room/Fibrovertaiset

Mistä vertaistukea?

Vertaistuki voi toteutua joko kahden ihmisen tai ryhmän kesken. Tukea saa ja annetaan tapaamisissa, puhelimessa tai verkossa. Vertaistuki on yhdenvertaista ja vastavuoroista. Yleensä ihmiset toimivat sekä tuen antajan ja tuen saajan roolissa. Vertaistuki voi viritä eri tavoin.Vertaistuki voi olla organisoitua, spontaania tai omaehtoista.

Organisoitua fibromyalgiaa sairastavien vertaistoimintaa suunnitellaan ja järjestetään osassa Suomen Reumaliiton jäsenyhdistyksistä. Valtakunnallinen Fibromyalgiayhdistys on myös Reumaliiton jäsenyhdistys. Vertaistukitoiminta vaihtelee yhdistyksittäin. Vertaisryhmiä kokoontuu useilla isoilla paikkakunnilla. Vertaistoiminnan ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa lähimmästä yhdistyksestä. Jos et ole missään Reumaliiton jäsenyhdistyksessä jäsenenä, voit myös tiedustella, edellyttääkö mahdollinen vertaistukitoimintaan osallistuminen jäsenyyttä. Sinänsä jäseneksi liittyminen kannattaa, sillä se tarjoaa monia etuja. Ryhmien vetäjinä toimivat yleensä henkilöt, jotka ovat eläneet jo pitempään sairauden kanssa. He ovat saattaneet käydä myös Reumaliiton järjestämän vertaistukijoiden koulutuksen.

Joissain yhdistyksissä toimii yksittäisiä henkilöitä vapaaehtoisina vertaistukijoina/ tukihenkilöinä. Yhteydenpito heidän kanssaan tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain. Yhdistysten kotisivuilta löydät heidän yhteystietonsa.  Yhdistys voi järjestää vertaistoimintaa myös sosiaalisessa mediassa, esimerkkeinä suljetut WhatsApp- ja Facebook-ryhmät. Vertaistoiminnan ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa lähimmästä yhdistyksestä.

Reumaliitto järjestää kursseja erilaisissa elämäntilanteissa oleville reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville arjen sujumisen tukemiseksi. Kursseilla on keskeisessä osassa kokemusten vaihto ja vertaistuki ryhmässä. Kursseja järjestetään mm. henkilöille, jotka kokevat kipu- ja väsymysoireiden heikentävän heidän elämänlaatuaan. Kurssilaisten palautteissa on tullut esiin, että vertaistuki on koettu tärkeänä voimia lisäävänä asiana.  Kokemus siitä, että toinen saman kokenut on ymmärtänyt niin helposti asiat ja tunteet, joista itse on puhunut, on ollut monelle merkittävä.

Reumaliiton Reumaklubi on verkossa löytyvä avoin kohtaamispaikka reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Reumaklubilta löytyy juttuseuraa, vertaistukea ja yhdistysten kerhotoimintaa.

Kahden samaa sairautta sairastavan kohtaamiset sisältävät usein spontaania vertaistukea. Ihmiset alkavat kuin luonnostaan puhumaan tuntemuksistaan ja kertomaan kokemuksistaan. Kolmas vertaistuen muoto on omaehtoinen vertaistuki. Se on ihmisten omasta aktiivisuudesta syntyneitä tapaamisia tai yhteydenpitoa, esimerkiksi yksittäisten henkilöiden perustamia Facebook-ryhmiä.