Vertaistuki

Vertaistuki on samantapaisessa elämäntilanteessa olevien, samanlaisten kokemusten läpikäyneiden ihmisten kohtaamista ja kokemusten jakamista.  Parhaimmillaan vertaistuki vahvistaa voimavaroja, auttaa selviytymään arjessa ja tarjoaa yhteenkuuluvaisuuden kokemuksen. Moni on todennut, että vertaistuen myötä ei enää koe olevansa fibromyalgian kanssa yksin.

Mistä vertaistukea?

Vertaistuki voi toteutua joko kahden ihmisen tai ryhmän kesken. Tukea saa ja annetaan tapaamisissa, puhelimessa tai verkossa. Vertaistuki on yhdenvertaista ja vastavuoroista. Yleensä ihmiset toimivat sekä tuen antajan ja tuen saajan roolissa. Vertaistuki voi viritä eri tavoin.Vertaistuki voi olla organisoitua, spontaania tai omaehtoista.

Organisoitua fibromyalgiaa sairastavien vertaistoimintaa suunnitellaan ja järjestetään osassa Suomen Reumaliiton jäsenyhdistyksistä. Valtakunnallinen Fibromyalgiayhdistys on myös Reumaliiton jäsenyhdistys. Vertaistukitoiminta vaihtelee yhdistyksittäin. Vertaisryhmiä kokoontuu useilla isoilla paikkakunnilla. Vertaistoiminnan ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa lähimmästä yhdistyksestä. Jos et ole missään Reumaliiton jäsenyhdistyksessä jäsenenä, voit myös tiedustella, edellyttääkö mahdollinen vertaistukitoimintaan osallistuminen jäsenyyttä. Sinänsä jäseneksi liittyminen kannattaa, sillä se tarjoaa monia etuja. Ryhmien vetäjinä toimivat yleensä henkilöt, jotka ovat eläneet jo pitempään sairauden kanssa. He ovat saattaneet käydä myös Reumaliiton järjestämän vertaistukijoiden koulutuksen.

Joissain yhdistyksissä toimii yksittäisiä henkilöitä vapaaehtoisina vertaistukijoina/ tukihenkilöinä. Yhteydenpito heidän kanssaan tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai kasvokkain. Yhdistysten kotisivuilta löydät heidän yhteystietonsa.  Yhdistys voi järjestää vertaistoimintaa myös sosiaalisessa mediassa, esimerkkeinä suljetut WhatsApp- ja Facebook-ryhmät. Vertaistoiminnan ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa lähimmästä yhdistyksestä.

Reumaliitto järjestää kursseja erilaisissa elämäntilanteissa oleville reuma- sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville arjen sujumisen tukemiseksi. Kursseilla on keskeisessä osassa kokemusten vaihto ja vertaistuki ryhmässä. Kursseja järjestetään mm. henkilöille, jotka kokevat kipu- ja väsymysoireiden heikentävän heidän elämänlaatuaan. Kurssilaisten palautteissa on tullut esiin, että vertaistuki on koettu tärkeänä voimia lisäävänä asiana.  Kokemus siitä, että toinen saman kokenut on ymmärtänyt niin helposti asiat ja tunteet, joista itse on puhunut, on ollut monelle merkittävä.

Reumaliiton Reumaklubi on verkossa löytyvä avoin kohtaamispaikka reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Reumaklubilta löytyy juttuseuraa, vertaistukea ja yhdistysten kerhotoimintaa.

Kahden samaa sairautta sairastavan kohtaamiset sisältävät usein spontaania vertaistukea. Ihmiset alkavat kuin luonnostaan puhumaan tuntemuksistaan ja kertomaan kokemuksistaan. Kolmas vertaistuen muoto on omaehtoinen vertaistuki. Se on ihmisten omasta aktiivisuudesta syntyneitä tapaamisia tai yhteydenpitoa, esimerkiksi yksittäisten henkilöiden perustamia Facebook-ryhmiä.