Tarkistuslista työolosuhteiden muokkausmahdollisuuksista

Rastita mahdolliset keinot, jotka voivat tukea työssä selviytymistäsi ja ota ne puheeksi esimiehesi ja/tai työterveyshuollon kanssa.

Työaika

Muisti

Työtehtävä & työn organisointi

Työympäristö

Teknologia

Avun/tuen saaminen

Osaamisen vahvistaminen

Keskittymiskyky

Tunteiden säätely

Väsymys ja uupumus


Share: