Tutkittua tietoa

Fibromyalgia kipuineen ei välttämättä innosta liikkumaan, koska oma tuntemus voi olla, että liikunta pahentaa oireita. Liikunnan hyödyistä fibromyalgian hoidossa on kuitenkin paljon tutkittua tietoa. Hoitosuositusten mukaan liikunta tulisi olla osa arkea. Liikunnan tulisi fibromyalgiassa olla kevyttä tai kohtuukuormitteista ja toistua säännöllisesti kaksi tai kolme kertaa viikossa. Liikkuminen on kuitenkin syytä aloittaa itseä kuunnellen ja liikuntaohjelma tehdä oman kunnon mukaan. Riittävää palautumista ja lepoa ei pidä unohtaa.

Suomalaisten Käypä hoito – suosituksen mukaan fibromyalgiapotilasta kannustetaan pysymään aktiivisena ja jatkamaan päivittäisiä toimiaan kivusta huolimatta. Suosituksessa todetaan kestävyystyyppisen liikunnan vähentävän kipua, lisäävän kestävyyskuntoa ja yleistä hyvinvointia. Samoin lihasvoimaharjoittelu saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia. Fibromyalgiasta huolimatta lihasten harjoitettavuus säilyy normaalina. Tavoitteena pidetään kohtuukuormitteista liikuntaa ja harjoittelun tulisi edetä nousujohteisesti. Meditatiivinen liikuntaharjoittelu, jooga ja Pilates lievittävät kipua. Lisäksi Pilates parantaa elämänlaatua tehokkaammin kuin rentoutus- ja venytysharjoittelu. (Duodecim Käypä hoito.)

Käypä hoito – suositusten ajankohtaisissa uutisissa lokakuussa 2019 suositellaan liikuntaa fibromyalgian hoidoksi. Kolmen Cochrane -katsauksen perustella todetaan, että liikuntaharjoittelu vaikuttaa myönteisesti fibromyalgiaa sairastavien terveyteen liittyvään elämänlaatuun, fyysiseen suoriutumiseen ja fibromyalgian oireisiin. Ensimmäisessä katsauksessa selvitettiin kestävyystyyppisen harjoittelun merkitystä. Vertailun kohteena oli harjoittelemattomuus. Toisessa katsauksessa verrattiin sekamuotoista liikuntaharjoittelua (kestävyys-, voima- sekä lihasten ja jänteiden taipuisuutta lisäävä harjoittelu) harjoittelemattomuuteen ja muuhun hoitoon kuin liikunta. Kolmannessa katsauksessa selvitettiin lihasten ja jänteiden taipuisuutta lisäävää harjoittelua kestävyysharjoitteluun. Johtopäätöksenä todettiin liikuntaharjoittelun vaikuttavan myönteisesti fibromyalgiaa sairastavien terveyteen liittyvään elämänlaatuun, fyysiseen suoriutumiseen ja fibromyalgian oireisiin. Eri liikuntamuotoja ei voitu laittaa paremmuusjärjestykseen. Liikuntaa eri muodoissaan suositellaan fibromyalgian lääkkeettömäksi hoidoksi. (Duodecim Käypä hoito.)

Myös European League Against Rheumatism -järjestö (EULAR) tutkimukseen perustuvat suositukset fibromyalgian hoidosta korostavat vahvasti liikunnan tuomia hyötyjä.

Lue lisää:

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/reuma-prod/inline-files/Reumaliitto_fibromyalgia%20ja%20liikunta-opas_sahkoinen%20SAAVUTETTAVA.pdf

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat/liikkumisen-aloittaminen

Harjoitusohjeet

 

Asahi

Asahi -harjoittelulla tavoitellaan kehon ja mielen tasapainoa.

Lue lisää

Fibromyalgian hoito askel kerrallaan

Tasapaino

Tasapainoaan voi parantaa harjoittelemalla.

Lue lisää