Fibromyalgia

Fibromyalgian taustalla on kipujärjestelmän herkistyminen, eli ”aivojen kiputermostaatti” on säätynyt liian herkäksi. Usein taustalla on voinut olla pitkään kestänyt alueellinen kipu, esim. nivelrikko, tulehduksellinen reumasairaus, krooniset selkäkivut tai päänsäryt, vammat jne. Aivothan ovat oppiva elin ja valitettavasti myös aivojen kipujärjestelmät oppivat ja kehittyvät eli herkistyvät, kun niitä toistuvasti ärsytetään ja jumpataan. Myös monet muut elimistön tai psyyken kuormitustekijät voivat olla laukaisevia tai pahentavia tekijöitä. Fibromyalgia on eräänlainen elimistön hätähuuto ja stressireaktio kuormitustekijöiden kasaumalle geneettisesti alttiilla yksilöllä.

Vetämättömyys ja heikkolaatuinen uni ovat fibromyalgian tyypillisiä oireita. Moni kertoo nukkuvansa ”koiranunta”, puhutaan myös ns. aivosumusta (fibrofog). Tämä johtuu siitä, että aivojen kipujärjestelmät säätelevät osaltaan myös unta, mielialaa sekä yleistä vireystilaa. Itsehoitokeinot taas perustuvat siihen, että näihin samoihin tekijöihin pyritään vaikuttamaan positiivisesti moninaisin erilaisin keinoin.

Kipu on aina henkilökohtainen kokemus, jonka haitallisuutta lisäävät pelko, ahdistuneisuus ja toivottomuus. Oikealla tiedolla fibromyalgiasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä voidaan tätä epätietoisuutta ja pelkoa vähentää. Asiallinen tieto ja ymmärrys kroonistuneen kivun luonteesta on hyvä hoidon perusta sekä kuntoutumisen alku.

Fibromyalgiaan ei ole yhtä tiettyä hoitomenetelmää. Sairauden syyt ovat moninaiset ja oireisuus vaihtelee yksilöllisesti eri ajankohtina. Erilaisia hoitokeinoja kannattaa yhdistellä ja kokeilla. Lääkehoidon tarkoitus on tarvittaessa tukea kivun omahoidon onnistumista ja yksinään niiden teho on rajallinen. Kivun itsehoitokeinot ovat tärkein osa fibromyalgian sekä muidenkin kroonistuneiden kipujen hoitoa. Toimintakykyä ja kivun hallintaa auttaa erityisesti liikunta ja kunnon kohottaminen, unenlaadun parantaminen, stressi- ja kuormitustekijöiden vähentäminen.

Psykologisia keinoja, kuten ajatusten siirtoa kivusta mieluisiin positiivisiin ajatuksiin ja tekemiseen, kannattaa myös opetella.

  • Vähitellen hyödylliseksi koettuja eri keinoja yhdistelemällä voidaan huomata, että elämänlaatu onkin selvästi kohentunut ja täysipainoinen elämä on mahdollista kivuista huolimatta.
  • Toimiva turvallinen hoitosuhde tutun omalääkärin ja hoitotiimin kanssa on hyvä hoidon tuki ja kumppani. Kroonisen kivun hoito on pitkäjänteistä – vaatien kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta.

Fibromyalgia ja ihmisyys

Share: