Miten pääsee vertaistukijaksi tai vertaisryhmän vetäjäksi?

Sivua täydennetään lähiaikoina.

Reumaliitto järjestää koulutusta vertaistukijoille

Koulutukseen hakeudutaan oman yhdistyksen kautta, koska vertaistoimintaa organisoivat ja toteuttavat yhdistykset.

Reumaliiton koulutuksissa määritellään toiminnan periaatteet ja vertaistukija näin:

Vertaistukitoiminnan perusperiaatteita

  • Vertaistuki perustuu tuen tarvitsijan aloitteeseen ja tarpeeseen
  • Vertaistukija ja tuen tarvitsija ovat samanarvoisia
  • Vertaistukijan toimenkuva on rajattu
  • Vertaistukija on vaitiolotaitoinen ja -velvollinen

Vertaistukija

  • Toimii toisen ihmisen tai perheen tukena elämän haaste- ja muutostilanteissa
  • Antaa kokemuksellista vertaistukea
  • Toiminta perustuu omista kokemuksista saaduille oivalluksille
  • Toimii tavallisen ihmisen taidoin