Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa osoitteessa fibromyalgiapolku.fi ja on laadittu 22.4.2021.

Suomen Reumaliitto ry vastaa tästä sivustosta ja pyrkii takaamaan tämän verkkosivuston saavutettavuuden kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun saavutettavuuden on toteuttanut, testannut ja arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Konsepto.

Saavutettavuusseloste liittyy Lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/2102. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on pyritty noudattamaan EU-komission suomenkielistä mallia saavutettavuusselosteesta sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ohjeita.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. Vaatimusten noudattamatta jättäminen

Puutteet saavutettavuudessa

Sivustolla on tällä hetkellä alla luetellut puutteet verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1 tasot A ja AA) noudattamisessa.

Chat ei ole käytettävissä ruudunlukijalla

Kolmannen osapuolen (Giosg) tarjoaman chat-palvelun sivustolle upotettava komponentti ei ole käytettävissä NVDA-ruudunlukijalla. Komponentti toimii periaatteessa, mutta sen käyttö on mahdotonta seuraavista syistä:

Upotettavaa komponenttia ei voida korjata itse, mutta ongelmat on raportoitu palveluntarjoajalle.

Vaatimukset jotka eivät täyty:

Palaute saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen info@reumaliitto.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna siitä ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi
Puhelin: 0295 016 000 (vaihde)

Share: