Vaikutusmahdollisuuteni

Jaottele  löytämäsi stressitekijät, joihin voit vaikuttaa heti, myöhemmin tai mahdollisesti et koskaan.

Esimerkki:

Voin vaikuttaa:

Heti: riidat kotona

Myöhemmin: työpaineet, huono taloudellinen tilanne, ystävän menettäminen

En ehkä koskaan: kipu

Stressitekijät, joihin voin vaikuttaa heti

Stressitekijät, joihin voin vaikuttaa myöhemmin

Stressitekijät, joihin en mahdollisesti voi vaikuttaa koskaan


Share: