Tavoitteet ja teot

Valitse itsellesi tällä hetkellä tärkeimmät elämänalueet ja aseta kullekin elämänalueelle vähintään yksi tavoite, jonka haluat saavuttaa. Pohdi sitten käytännön tekoja, jotka vievät kohti tavoitettasi ja sinulle hyvää elämää. Mieti tekoja siltä pohjalta, että niiden säännöllinen tietuttaminen voisi olla sinulle käytännössä mahdollista. Pohdi lopuksi myös niitä esteitä, jotka voivat hankaloittaa tekoihin ryhtymistä tai niiden toteuttamista.

Valitsemani elämänalue, johon haluan muutosta

Tavoitteeni tälle elämänalueelle

Tavoitetta kohti vieviä käytännön tekoja, joita ryhdyn toteuttamaan

Tekojen tielle mahdollisesti tulevia esteitä (ajatuksia, tunteita, tuntemuksia jne.)


Share: