Kohti hyvää elämää

Seuraavassa tehtävässä voit tehdä matkasuunnitelman, joka johtaa kohti sinulle tärkeitä asioita ja sellaista elämää, jota itse haluat jatkossa elää. Palaa tarvittaessa aiempiin tehtäviin ja kirjaa ylös ne askeleet, jotka vievät kohti omaa hyvää elämääsi. Toteuta sitten suunnitelmasi käytännössä, voit tehdä joka päivä jotakin sellaista, mikä on sinulle arvokasta  ja tärkeää. Voit kokeilla tehdä myös sellaisia asioita, jotka eivät ole sinulle helppoja tai luontaisia. Miltä sellaisten tekojen tekeminen tuntuu?

Millaista elämää haluan elää? Mihin suuntaan haluan jatkossa elämässäni kulkea?

Tavoitteet, jotka vievät minua kohti toivomaani suuntaa.

Käytännön teot, jotka vievät kohti minulle hyvää elämää.

Toiminta! Ensimmäinen askeleeni ja ja milloin sen otan.

Mikä voi hankaloittaa kulkuani haluamaani suuntaan? Kirjaa ylös erityisesti ajatusten ja tunteiden tasolla tunnistamasi esteet.

Miltä toiminta ja käytännön askeleiden ottaminen tuntui? Kirjaa ylös havaintojasi.


Share: