Kiputilanteiden tarkastelua

Opettele tunnistamaan kiputilanteisiin liittyviä ajatuksiasi, tunteitasi ja reagointitapojasi. Pohdi viikon varrelta tilannetta, jossa tunsit kipua. Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, miten ajatuksesi ja tunteesi vaikuttivat käyttäytymiseesi. 

Kuvaa mahdollisimman tarkasti tilanne, jossa koit kipua. Missä olit, milloin ja ketä muita oli läsnä tilanteessa?

Kuvaile tilanteeseen liittyviä kehosi tuntemuksia.

Millaisia ajatuksia mielessäsi liikkui?

Millaisia tunteita tilanne sinussa herätti?

Miten toimit tilanteessa?

Mitä siitä seurasi? a) välittömästi

b) arvioi toimintasi pitkän tähtäimen seurauksia


Share: